بتن آماده

تهیه و تولید بتن آماده از دیگر فعالیت های شرکت مهندسی پایه بتن است که به دلیل دارا بودن مشخصه های ویژه از جمله مقاومت و دوام بالای آن در بخشهای سازه ساختمان، یکی از مهمترین ارکان ساختمانی می باشد.

این کارخانه با دارا بودن آزمایشگاه مجهز به کنترل کیفیت بتن آماده تولید شده، از لحاظ استاندارد نظارت دارد.

شرکت مهندسی پایه بتن دارای دو بچینگ اختصاصی لیبهرآلمان جهت تولید بتن آماده با ظرفیت 300 متر مکعب در روز، تأمین کننده نیاز مشتریان به این محصول می باشد.

بتن آماده