تصاویر آزمایشگاه
تصاویر آزمایشگاه

شرکت مهندسی پایه بتن مجهز به آزمایشگاه تجهیز شده به امکانات مناسب جهت سنجشش پارامترهای فنی محصولات خود از قبیل:

مقاومت فشاری بلوک

مقاومت خمشی کفپوش

میزان جذب آب قطعات بتنی

کنترل صحت دانه بندی شن و ماسه

و غیره می باشد.

نمای کلی آزمایشگاه
نمای کلی آزمایشگاه
آزمایش طرح اختلاط بتن
آزمایش طرح اختلاط بتن
آزمایش طرح اختلاط بتن
سنجش آیتم های فیزیکی سنگفرش
سنجش میزان مقاومت خمشی سنگفرش
سنجش میزان مقاومت فشاری بلوک
سنجش میزان جذب آب محصولات
سنجش منحنی دانه بندی سنگدانه