جداول آبراه (کانیو)

تولید جداول آبراه در دو تیپ B و P یکی دیگر از تولیدات شرکت مهندسی پایه بتن است. مطابق با دستور العمل شهرداری تهران، کلیه جداول آبراه (کانیو) می بایست مطابق با جزئیات زیر تولید گردد. شرکت مهندسی پایه بتن این افتخار را دارد که جزء اولین تولید کنندگان جداول آبرو  باشد.

جداول آبراه (کانیو)
جدول آبرو تیپ P

جدول آبرو تیپ P

جدول آبرو تیپ B

جدول آبرو تیپ B