پایه های بتنی (تیر برق)

شرکت مهندسی پایه بتن قادر به تولید پايه های بتنی انتقال نيرو (در ابعاد مختلف)، فونداسيون های پيش ساخته چراغ های روشنايی، سکوی زيرتابلو ترانس هوايی و … است. اين شركت روزانه قادر به توليد 80 اصله تير بتنی می باشد؛ عملیات تولید تیرهای بتنی در 3 سالن سرپوشيده مجهز به جرثقيل های 20, 10 و 5 تن، سيستم بخار و استخرهای آب جهت عمل آوری بتن، با بهره گیری از دو دستگاه بچينگ ليبهر آلمان و آزمایشگاه کاملا مجهز جهت توليد بتن انجام می پذیرد. این شرکت تا کنون با شرکت های توزيع و پيمانکاران مربوطه در استانهای تهران (تهران بزرگ، شهريار و … )، زنجان، اروميه، قم، سمنان، قزوين، البرز و شيراز همکاری داشته و دارد.

همچنین این شرکت در آخرین ویرایش استاندارد پایه های بتنی شرکت توانیر، به عنوان بهترین تولید کننده پایه های بتنی برق در سطح استان تهران و استان های مجاور معرفی گردیده است.

از عمده محصولات آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

200-9

400-12 800-15

400-9

600-12

600-9

800-12

800-9

1200-12

 

 

لازم به ذکر است که کلیه محصولات تولیدی مطابق با استاندارد توانیر می باشد.

پایه های بتنی (تیر برق)