نیوجرسی و مینی نیوجرسی

از دیگر فالیت های شرکت مهندسی پایه بتن در زمینه راه و راهسازی به منظور جدا سازی راه ها،تولید نیوجرسی و مینی نیوجرسی می باشد.

لازم به ذکر است نیوجرسی در دو نوع ساده و شیبدار و در ابعاد متنوع ارائه می گردد.

نیوجرسی و مینی نیوجرسی