گواهینامه ها و تقدیرنامه ها
پروانه اعطای نمایندگی شرکت لیکا
لوح تقدیر شرکت لیکا
گواهی ثبت اختراع
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی
پروانه اعطای نمایندگی شرکت لیکا
پروانه کاربری علامت استاندارد اجباری
تقدیرنامه شرکت لیکا
پروانه اعطای نمایندگی شرکت لیکا
انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی
گواهیامه فنی بلوک