اخبار و رویداد ها
حضور در نمایشگاه انجمن بتن سال 1398

حضور در نمایشگاه انجمن بتن سال 1398

اخبار* حضور موثر شرکت مهندسی پایه بتن در نمایشگاه انجمن بتن سال 1398

حضور در نمایشگاه روز بتن سال 1395

حضور در نمایشگاه روز بتن سال 1395

حضور موثر شرکت مهندسی پایه بتن در همایش و نمایشگاه روز بتن

حضور در نمایشگاه روز بتن سال 1393

حضور در نمایشگاه روز بتن سال 1393

حضور موثر شرکت مهندسی پایه بتن در همایش و نمایشگاه روز بتن

حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان سال1394

حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان سال1394

حضور موثر شرکت مهندسی پایه بتن در تاریخ دوشنبه 19 مرداد 1394 در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

حضور در نمایشگاه بین المللی تهران سال 1393

حضور در نمایشگاه بین المللی تهران سال 1393

حضور شرکت مهندسی پایه بتن در تاریخ دوشنبه ۱۹ مرداد 1393 در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

گواهی نامه ثبت اختراع

گواهی نامه ثبت اختراع

موفقیت شرکت مهندسی پایه بتن جهت اختراع تیرچه های بدون شمع بندی خود ایستا